Welkom Bij Halte-R

Halte-R is de omkaderingsdienst voor de werkstraf in West-Vlaanderen. We zorgen voor een zinvolle invulling van de werkstraf op maat van de justitiabele en met een zo groot mogelijke meerwaarde voor de prestatieplaats en de samenleving. Voor een beeld van onze dagelijke werking en recente projecten kan je ook een kijkje nemen op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/omkaderingsdiensthalter/

~ Goed nieuws!

 
Onze ploeg wordt versterkt met een tijdelijke vacature!
Ben je dus op zoek naar een ervaring in de justitiële sector?
Wil je mee op zoek gaan naar een zinvolle invulling van de werkstraffen en mensen begeleiden in hun wederdienst aan de samenleving?
Wil je op die manier een meerwaarde bieden aan de lokale gemeenschap en sociale organisaties?
Bekijk dan zeker deze vacature:
Je wordt verwelkomd door een topteam!

~ werkingsgebied

Beste, 

Halte-R bestrijkt samen met het Werkvloerproject Oostende-Brugge de volledige provincie ikv de werkvloeren voor werkstraffen.

Een ruim deel van zuid-West-Vlaanderen wordt ook  door het dispatchingsproject bediend.

 

Hierbij de overzichtskaartjes: 

 • werkingsgebied werkvloeren Halte-R

  werkingsgebied werkvloeren Halte-R

 • werkingsgebied dispatching

  werkingsgebied dispatching


~ Jaarverslag 2020 HALTE-R Werkvloerproject Oostende

Dat het voorbije jaar een stormachtig jaar was, moeten we jullie niet meer vertellen.

Dit had ook een heel behoorlijke impact op onze werkingen.  Werkstraffen werden stopgezet door de corona-maatregelen, veel werkgestraften waren tijdelijk werkloos, op sommige plaatsen was er net vraag naar meer hulp bij de corona-aanpak, werkvloeren pasten hun werking aan aan de federale en lokale maatregelen, er werd meer rapportage gevraagd,...

Dankzij de gedreven en flexibele inzet van onze medewerkers kunnen we jullie dan ook trots dit jaarverslag presenteren.

(klik op de link onder de foto)

Veel leesplezier

 


~ Jaarverslag 2019

Tijdens deze coronacrisis zetten onze medewerkers zich in om zowel de dienstverlening te garanderen om mensen met een werkstraf te begeleiden en om anderzijds in te spelen op de noden die deze crisis met zich meebrengt.

Daardoor is ons jaarverslag (in bijlage) ietwat later.  Ondanks deze het verslag is van precorona-tijden toch interessant!

Daarenboven kan je ook  het jaarverslag 2019 van Groep INTRO  hier vinden.

 

Veel Leesplezier. 

 


~ Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 was opnieuw een jaar waarin we met Halte-R veel beleefd hebben. Onze ervaringen kan je nu ook lezen. 

 

Het jaarverslag van Halte-R kan je hieronder downloaden. 


~ Interview met Studio Globo

Interview met Studio Globo

Studio Globo is een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. Hiervan vind je in elke provincie een afdeling terug. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers.


Sinds de zomer van 2015 werkt de werkvloer van Halte-R mee aan de ontwikkeling van het inleef atelier 'India' van Studio Globo, West-Vlaanderen. Deze samenwerking loopt bijna op zijn einde en in het kader daarvan zitten wij even samen met de coördinator van Studio Globo, mevrouw Nele De Backer.

Wat houdt de werking van Studio Globo in?
Studio Globo werkt in Roeselare voor basisscholen en de lerarenopleiding. We ondersteunen leerkrachten bij het werken aan het thema 'de wereld' in hun klas. Ze kunnen koffers en foto-sets uitlenen, maar het belangrijkste is dat klassen kunnen langs komen in één van onze twee inleefateliers.
'Achter de Muur' gaat over werken aan gelijke kansen in onze eigen samenleving.
Bij 'Wonen en leven in India' worden de leerlingen ondergedompeld in het dagelijkse leven van een andere cultuur (bv. door kledij). Met verschillende spelinterventies (bv. Het water wordt uitgezet in het de wijk Dharavi, wijken dreigen afgebroken te worden,…) zorgen we voor discussies en interacties tussen de kinderen.
Zo werken we op een haalbare manier rond solidariteit, migratie en duurzaamheid.

 

Aan welk project heeft Halte-R meegewerkt?
Het inleefatelier van India was na 15 jaar aan vernieuwing toe. Het oude atelier werd volledig afgebroken en een nieuw werd van de grond af opgebouwd.
Het atelier werd opgesplitst in verschillende compartimenten, waarbij de kinderen eerst in een vliegtuig moeten stappen en daarna terecht komen in India. Er werd ook een stockeerruimte afgezet en verschillende deurposten werden gestoken.
Wie werkte voornamelijk mee aan dit project?
Om het project financieel draagbaar te houden, hebben wij één professionele decorbouwer in dienst genomen. Daarnaast werkten ook het VTI van Roeselare, vrijwilligers en Halte-R mee. Gezien Halte-R heel veel houtconstructies maakte, kon de decorbouwer zijn tijd investeren in het decor en de inrichting.

Welke taken werden zoal uitgevoerd door Halte-R?
In eerste instantie werd gestart met de afbraakwerken. Dit waren zware werken, want ook beton moest uitgekapt worden. Dan werd de berging ineengezet met gipsplaten. De grote houtconstructies werden gemaakt op basis van het plan van de architect. Er werd gewerkt in hout, omdat we rekening dienden te houden met de vloerverwarming. Daarnaast kwamen nog veel bijkomende klusjes erbij, zoals het plaatsen van deuren, lijsten voorzien, … Alsook hadden we een onverwacht probleem in een ruimte waar het plafond op instorten stond. Halte-R heeft hier dan versteviging aangebracht en het plafond hersteld.

Hoe verliep de samenwerking met Halte-R?
Deze verliep heel vlot. Er moest steeds goed afgesproken worden met de verschillende helpende partijen, zodat er niet in elkaars weg gelopen werd. Maar iedereen stelde zich heel flexibel op en uiteindelijk werd het een soort kruisbestuiving, waar iedereen hulp bood aan elkaar.

Zou je in de toekomst nog samen werken met Halte-R?
Zeker en vast. De “knowhow” en de uitgevoerde werken hebben ons zeker en vast mee geholpen te staan waar we nu staan. Wij zijn heel tevreden.


~ de Velodroom @ Overleie

Ons nieuwste project is echt iets om trots op te zijn!

  Zie ook het filmpje van de werken:

https://www.youtube.com/watch?t=41&v=rylAxoY7Mdw

 (kopiëren en plakken in je menubalk)


~ Jaarverslag 2014

In bijlage het integraal jaarverslag van Halte-R van 2014!

 

 

 

 

 

 

 • Schilderwerken voor Vrije Basisschool Wevelgem

  Schilderwerken voor Vrije Basisschool Wevelgem

 • Administratief werk in het stadsarchief van Kortrijk: alfabetiseren en digitaliseren van bidprentjes

  Administratief werk in het stadsarchief van Kortrijk: alfabetiseren en digitaliseren van bidprentjes

 • Project van de werkvloer Kortrijk: construeren van repetitiebox in Theater Antigone

  Project van de werkvloer Kortrijk: construeren van repetitiebox in Theater Antigone

 • Tentenopbouw voor Levensloopevenement

  Tentenopbouw voor Levensloopevenement

 • Ondersteuning voor de begeleiding van Buurtsport in de V-Tex

  Ondersteuning voor de begeleiding van Buurtsport in de V-Tex

 • Het nieuw atelier van de werkvloer van Halte-R in Rumbeke

  Het nieuw atelier van de werkvloer van Halte-R in Rumbeke


~ Halte-R on Tour

Halte-R on Tour
(vorming rond werkstraffen op maat van de prestatieplaats)

Werkstraffen worden momenteel in een ruim netwerk in West-Vlaanderen uitgevoerd. Sommige organisaties krijgen geregeld mensen met een alternatieve sanctie over de vloer, andere dan weer sporadisch. Toch gebeurt het dat medewerkers of verantwoordelijken van deze organisaties met bedenkingen, bezorgdheden of vragen zitten.
Maar ook andere vzw’s, organisaties of gemeentediensten die nog niet met ons samenwerkten, kunnen interesse tonen, maar ‘koud-water-vrees’ hebben.

Om op deze behoefte in te spelen, werkten we een vorming uit op maat van onze meewerkende partners.
               

 • We schetsten het wettelijk kader en de algemene visie van een werkstraf.
 • We leggen uit wat de procedures zijn en geven een beeld van de praktijk van een werkstraf.
 • We gaan in op zowel bedenkingen als praktische bekommernissen.
  • De werkalliantie
  • Communicatie met een werkgestrafte
  • Omgaan met weerstand
  • De meerwaarde van een werkstraf
 • De wijze waarop mensen met een werkstraf worden ingezet in uw dienst wordt gezamenlijk met de medewerkers/verantwoordelijken uitgewerkt.
 • We komen tot een positief beleid ten aanzien van personen met een werkstraf breed gedragen door de medewerkers.

We gaan zeker in op de specifieke vragen die de medewerkers hebben en passen deze vorming aan telkens op maat van de prestatieplaats.

Deze vorming komen we graag ter plaatse in uw dienst/organisatie geven, op een moment dat het voor uw dienst het best past. Liefst in groep, maar ook individueel kunnen we toelichting komen geven. Mochten jullie interesse hebben in deze vorming, contacteer ons dan gerust: Kobe@halte-R.be.

 

 • Halte-R on Tour

  Halte-R on Tour


~ Nieuwsbrief (januari 2015)

In bijlage vind je de nieuwe nieuwsbrief in samenwerking met Cohesie (gemeenschapsdienst voor minderjarigen).

 

In deze nieuwsbrief vind je een artikel met een werkgestrafte op de werkvloer,

meer uitleg over ons nieuw vormingsprogramma: HALTE-R On Tour

en een interview met Ann Augustyn van het stadsarchief van Kortrijk.

 

Veel leesplezier

(Laat gerust na wat je ervan vindt)

 

Zie bijlage hieronder


~ Trefdag prestatieplaatsen (Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk)

Na een succesvolle eerste editie in 2011 organiseren Halte-R en COHEsie dit jaar opnieuw een trefdag voor alle prestatieplaatsen uit het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

De trefdag gaat door op vrijdag 7 december 2012 bij KSV Roeselare (wegbeschrijving in bijlage).

We gaan van start om 13u30 en eindigen met een hapje en een drankje vanaf 16u30.

Een unieke kans om ervaringen uit te wisselen en in dialoog te treden met andere prestatieplaatsen, rechters, parketmagistraten en advocaten.

De uitnodiging met het definitieve programma is terug te vinden in bijlage.

We hopen u daar te mogen ontmoeten!


~ nieuw terras voor het jeugdhuis van Wevelgem

We kregen van Jeugdhuis ten Goudberge v.z.w. de vraag of het mogelijk was voor hen een neuw terras te bouwen. Met een schets van wat ze in gedachten hadden gingen we aan de slag met de pc om alles uit te tekenen en daarna gingen we ter plaatse aan het werk…

dit is het eindresultaat… 


~ Een piratenboot voor de peuterklas ...

Juffrouw Sabine gaat eind dit jaar met pensioen.  Er bleef echter al een tijdje één topic staan op haar verlanglijstje en ze vreesde dat het er niet meer van zou komen.  Ze had graag een piratenboot in haar peuterklas gehad.  De financiën van de school lieten deze dure investering echter niet toe. 
Totdat we met Halte-R haar het aanbod deden om de piratenboot zelf te maken.  Zo kon ze toch een piratenboot in haar klas krijgen.  Frederik, maakte op de werkvloer samen met personen met een werkstraf de piratenboot geheel volgens haar wensen en enkel voor de prijs van het hout.  Ze zorgde zelf voor de verf en de werkgestraften schilderden het schip.
Ondertussen mag het resultaat er wezen en de peuters zijn in de wolken, evenals de juffrouw!  Je kan haar zien pronken op de foto’s hieronder.

Schip Ahoi!

(zie ook http://www.vgbcentrum.be/web/)


~ Halte-r werkt mee aan benefietfestival Chanté

Op zaterdag 29 oktober vind een muziekfestival plaats in de Porseleinhallen in Wevelgem. Dit festival is ten voordele van vzw OK – een organisatie die kankerpatiënten bijstaat-.

Het werkvloerproject van Halte-R werd gevraagd om mee te helpen met het bouwen van hun decor.  Ondertussen maakte Frederik samen met werkgestraften meer dan 100 witgeschilderde kubussen die moeten dienen als bar, zitbanken, tafels, muurtjes, etc.  We hopen om zo ook ons ‘blokje’ te kunnen bijdragen aan dit fantastisch initiatief.

Allen daarheen.

De site van Chanté: http://www.chantewevelgem.be/site/index.php


~ Vanessa hielp tijdens haar werkstraf mee in De Stroom, een vrijetijdswerking voor mensen met een beperking

De Stroom is een vrijetijdsbestedingsproject voor personen met een mentale handicap.  De vrijwilligers van De Stroom organiseren uitstapjes en activiteiten voor deze mensen.  Hierbij krijgen ze af en toe hulp van een persoon die een werkstraf moet uitvoeren.

Vanessa: “Als werkgestrafte werd ik ingeschakeld  in de ploeg vrijwilligers.  Samen met hen begeleidde ik enkele activiteiten zoals het hobby-atelier.  We knutselden dan dekentjes, kadertjes,…  Daarnaast stond ik ook achter de bar van de ontmoetingsruimte: Oprit 234.”

Vanuit Halte-R wordt natuurlijk nauwlettend toegezien opdat er geen risico’s voor de doelgroep kunnen ontstaan en dat de personen met een werkstraf ofwel ruime ervaring hebben of een langdurige opleiding hebben genoten in het omgaan met deze specifieke doelgroep.

Tot nu toe zijn de werkstraffen steeds succesvol verlopen en was dit een positieve ervaring voor zowel de persoon met een werkstraf als voor de vrijwilligers en de doelgroep.

Vanessa: “Ik vond de contracten met deze mensen heel gezellig en interessant.  Ik vond deze werkstraf een heel leerrijke ervaring en ik zal dan ook me blijven inzetten als vrijwilliger in De Stroom.”

Jeroen (coördinator van De Stroom): “Ze was steeds stipt aanwezig en we konden echt op haar rekenen.  Haar contacten met de doelgroep waren warm en geëngageerd.  Ze was een meerwaarde voor onze organisatie en we hopen dat ze blijft komen.”

(foto is een sfeerbeeld van een activiteit van De Stroom waarop geen persoon met een werkstraf staat afgebeeld.  Ook Vanessa is een fictieve naam.)

~ Kamishibai (oftewel HALTE-R IN DE KLAS)

Kamishibai? Wat is dat?

Kamishibai is een japanse vertelvorm met kleine theatertjes en grote prenten.  Deze vertelvorm werd uitgevonden door japanse monniken in de 12de eeuw .

De bibliotheek van Torhout wil deze vertelvorm bekend maken bij de lagere scholen in de streek.  Daarom liet ze in Halte-R deze theatertjes maken en deelden deze uit aan de plaatselijke lagere scholen.

Een win-win situatie: Een zinvolle invulling van de mensen die een werkstraf moeten uitvoeren op het atelier van Halte-R en een goedkope manier om kwaliteitsvolle theatertjes op maat te laten maken voor de Torhoutse Bib. (zie bijlage foto: 1,2 en 3)

Op die manier haalden we ook de plaatselijke pers (foto 4) en kan je ons resultaat vinden in de klassen van de lagere scholen in Torhout.


~ werkstraffen in de rusthuizen van OCMW in Kortrijk

Met de OCMWrusthuizen (Sint Jozef en Lichtendal in Kortrijk, Biezenheem in Bissegem en vooral Ter Melle en De Nieuwe Lente in Heule) hebben we al een jarenlange goede samenwerking. Vorig jaar werden er  1 409 uur door personen met een werkstraf gepresteerd.
Reden genoeg om met Frank Claerhout (de directeur), Lut Defoirdt (de personeelverantwoordelijke) en Curd Coukuyt (verantwoordelijke keuken) onze samenwerking voor te stellen. In bijlage vindt u het volledig artikel.

~ Toog voor "De Stroom"

Vrijetijds- en vormingsproject voor personen met een handicap "De Stroom". Voor tijdens en Na de werken:

 • na

  na

 • tijdens

  tijdens

 • voor

  voor


~ De Andere Academie

Halte-R heeft twaalf schildersezels en het Kasten gemaakt voor "De Andere Academie": Een kunst academie voor personen met een handicap.