~ Halte-R on Tour

Halte-R on Tour
(vorming rond werkstraffen op maat van de prestatieplaats)

Werkstraffen worden momenteel in een ruim netwerk in West-Vlaanderen uitgevoerd. Sommige organisaties krijgen geregeld mensen met een alternatieve sanctie over de vloer, andere dan weer sporadisch. Toch gebeurt het dat medewerkers of verantwoordelijken van deze organisaties met bedenkingen, bezorgdheden of vragen zitten.
Maar ook andere vzw’s, organisaties of gemeentediensten die nog niet met ons samenwerkten, kunnen interesse tonen, maar ‘koud-water-vrees’ hebben.

Om op deze behoefte in te spelen, werkten we een vorming uit op maat van onze meewerkende partners.
               

 • We schetsten het wettelijk kader en de algemene visie van een werkstraf.
 • We leggen uit wat de procedures zijn en geven een beeld van de praktijk van een werkstraf.
 • We gaan in op zowel bedenkingen als praktische bekommernissen.
  • De werkalliantie
  • Communicatie met een werkgestrafte
  • Omgaan met weerstand
  • De meerwaarde van een werkstraf
 • De wijze waarop mensen met een werkstraf worden ingezet in uw dienst wordt gezamenlijk met de medewerkers/verantwoordelijken uitgewerkt.
 • We komen tot een positief beleid ten aanzien van personen met een werkstraf breed gedragen door de medewerkers.

We gaan zeker in op de specifieke vragen die de medewerkers hebben en passen deze vorming aan telkens op maat van de prestatieplaats.

Deze vorming komen we graag ter plaatse in uw dienst/organisatie geven, op een moment dat het voor uw dienst het best past. Liefst in groep, maar ook individueel kunnen we toelichting komen geven. Mochten jullie interesse hebben in deze vorming, contacteer ons dan gerust: Kobe@halte-R.be.

 

 • Halte-R on Tour

  Halte-R on Tour