Welkom Bij Halte-R

Halte-R is de omkaderingsdienst voor de werkstraf in West-Vlaanderen. We zorgen voor een zinvolle invulling van de werkstraf op maat van de justitiabele en met een zo groot mogelijke meerwaarde voor de prestatieplaats en de samenleving. Voor een beeld van onze dagelijke werking en recente projecten kan je ook een kijkje nemen op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/omkaderingsdiensthalter/