~ Vanessa hielp tijdens haar werkstraf mee in De Stroom, een vrijetijdswerking voor mensen met een beperking

De Stroom is een vrijetijdsbestedingsproject voor personen met een mentale handicap.  De vrijwilligers van De Stroom organiseren uitstapjes en activiteiten voor deze mensen.  Hierbij krijgen ze af en toe hulp van een persoon die een werkstraf moet uitvoeren.

Vanessa: “Als werkgestrafte werd ik ingeschakeld  in de ploeg vrijwilligers.  Samen met hen begeleidde ik enkele activiteiten zoals het hobby-atelier.  We knutselden dan dekentjes, kadertjes,…  Daarnaast stond ik ook achter de bar van de ontmoetingsruimte: Oprit 234.”

Vanuit Halte-R wordt natuurlijk nauwlettend toegezien opdat er geen risico’s voor de doelgroep kunnen ontstaan en dat de personen met een werkstraf ofwel ruime ervaring hebben of een langdurige opleiding hebben genoten in het omgaan met deze specifieke doelgroep.

Tot nu toe zijn de werkstraffen steeds succesvol verlopen en was dit een positieve ervaring voor zowel de persoon met een werkstraf als voor de vrijwilligers en de doelgroep.

Vanessa: “Ik vond de contracten met deze mensen heel gezellig en interessant.  Ik vond deze werkstraf een heel leerrijke ervaring en ik zal dan ook me blijven inzetten als vrijwilliger in De Stroom.”

Jeroen (coördinator van De Stroom): “Ze was steeds stipt aanwezig en we konden echt op haar rekenen.  Haar contacten met de doelgroep waren warm en geëngageerd.  Ze was een meerwaarde voor onze organisatie en we hopen dat ze blijft komen.”

(foto is een sfeerbeeld van een activiteit van De Stroom waarop geen persoon met een werkstraf staat afgebeeld.  Ook Vanessa is een fictieve naam.)