~ Interview met Studio Globo

Interview met Studio Globo

Studio Globo is een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. Hiervan vind je in elke provincie een afdeling terug. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers.


Sinds de zomer van 2015 werkt de werkvloer van Halte-R mee aan de ontwikkeling van het inleef atelier 'India' van Studio Globo, West-Vlaanderen. Deze samenwerking loopt bijna op zijn einde en in het kader daarvan zitten wij even samen met de coördinator van Studio Globo, mevrouw Nele De Backer.

Wat houdt de werking van Studio Globo in?
Studio Globo werkt in Roeselare voor basisscholen en de lerarenopleiding. We ondersteunen leerkrachten bij het werken aan het thema 'de wereld' in hun klas. Ze kunnen koffers en foto-sets uitlenen, maar het belangrijkste is dat klassen kunnen langs komen in één van onze twee inleefateliers.
'Achter de Muur' gaat over werken aan gelijke kansen in onze eigen samenleving.
Bij 'Wonen en leven in India' worden de leerlingen ondergedompeld in het dagelijkse leven van een andere cultuur (bv. door kledij). Met verschillende spelinterventies (bv. Het water wordt uitgezet in het de wijk Dharavi, wijken dreigen afgebroken te worden,…) zorgen we voor discussies en interacties tussen de kinderen.
Zo werken we op een haalbare manier rond solidariteit, migratie en duurzaamheid.

 

Aan welk project heeft Halte-R meegewerkt?
Het inleefatelier van India was na 15 jaar aan vernieuwing toe. Het oude atelier werd volledig afgebroken en een nieuw werd van de grond af opgebouwd.
Het atelier werd opgesplitst in verschillende compartimenten, waarbij de kinderen eerst in een vliegtuig moeten stappen en daarna terecht komen in India. Er werd ook een stockeerruimte afgezet en verschillende deurposten werden gestoken.
Wie werkte voornamelijk mee aan dit project?
Om het project financieel draagbaar te houden, hebben wij één professionele decorbouwer in dienst genomen. Daarnaast werkten ook het VTI van Roeselare, vrijwilligers en Halte-R mee. Gezien Halte-R heel veel houtconstructies maakte, kon de decorbouwer zijn tijd investeren in het decor en de inrichting.

Welke taken werden zoal uitgevoerd door Halte-R?
In eerste instantie werd gestart met de afbraakwerken. Dit waren zware werken, want ook beton moest uitgekapt worden. Dan werd de berging ineengezet met gipsplaten. De grote houtconstructies werden gemaakt op basis van het plan van de architect. Er werd gewerkt in hout, omdat we rekening dienden te houden met de vloerverwarming. Daarnaast kwamen nog veel bijkomende klusjes erbij, zoals het plaatsen van deuren, lijsten voorzien, … Alsook hadden we een onverwacht probleem in een ruimte waar het plafond op instorten stond. Halte-R heeft hier dan versteviging aangebracht en het plafond hersteld.

Hoe verliep de samenwerking met Halte-R?
Deze verliep heel vlot. Er moest steeds goed afgesproken worden met de verschillende helpende partijen, zodat er niet in elkaars weg gelopen werd. Maar iedereen stelde zich heel flexibel op en uiteindelijk werd het een soort kruisbestuiving, waar iedereen hulp bood aan elkaar.

Zou je in de toekomst nog samen werken met Halte-R?
Zeker en vast. De “knowhow” en de uitgevoerde werken hebben ons zeker en vast mee geholpen te staan waar we nu staan. Wij zijn heel tevreden.