Veel gestelde vragen

 1. Kan ik mijn werkstraf uitvoeren op mijn gewone job?
 2. De werkstraf wordt altijd uitgevoerd bij diensten van de overheid of vzw’s en verenigingen met een sociaal of cultureel doel. In een gewone firma of een bedrijf of bij mensen thuis kan je dus nooit terecht.
  We gebruiken liefst de kennis die je gebruikt op je gewone job, maar we laten je er nooit werken in het kader van je werkstraf, ook niet wanneer je bijvoorbeeld bij een vzw of openbare dienst werkt.
   
 3. Klopt het dat mijn werkstraf niet vermeld staat op mijn “bewijs van goed gedrag en zeden”?
  Voer je je werkstraf goed uit, dan wordt die inderdaad niet meer vermeld op je bewijs van goed gedrag en zeden (officieel: uittreksel uit het strafregister).
  De enige uitzondering daarop is wanneer je bijvoorbeeld samen met je werkstraf ook een geldboete opgelegd kreeg voor dezelfde feiten. In dat geval blijven die feiten wel op je document vermeld omwille van die geldboete.
   
 4. Wie kan een opdracht vragen aan het werkvloerproject?
  In principe kan Halte-R voor ieder openbaar bestuur (stad, gemeente, OCMW, provincie) of iedere vzw een opdracht uitvoeren. Bij voorkeur werken we echter voor die prestatieplaatsen waar er ook mensen met een werkstraf “gedispatcht” kunnen worden. Uiteraard wegen we goed af of de voorgestelde opdracht haalbaar is om in onze werkvloeren uit te voeren en of uw timing haalbaar is gezien de werklast.
   
 5. Wat zal het ons kosten indien we een opdracht door de werkvloer laten uitvoeren?
  Wij werken in principe aan kostprijs. Alle kosten die wij maken (materiaal, verplaatsing, energie,…) worden integraal doorgerekend aan de opdrachtgever. Indien u een concrete raming wil, kunnen we die op voorhand maken.